Deel 12: Een intrigerend licht in de duisternis…

12_helgaHet telefoontje van Helga gaf Piet van Rijn weer een beetje energie om zijn zieltogende blaadje nieuw leven in te blazen. Enkele jaren geleden was de frequentie al gehalveerd en recent ook nog het blaadje zelf, dus hij zag een vette rel wel weer eens helemaal zitten. Zijn enige angst was dat die Kortleven van de krant er lucht van zou krijgen. Alhoewel, die had zich overal zo onmogelijk gemaakt dat Piet hem gevoelsmatig al had bijgezet in het “Kabinet der Harmlosen”. Bovendien, nu het redactiezwaartepunt van de krant naar Zwolle was verhuisd, de lokale redactie door overplaatsing en pensionering was gehalveerd en Paulus de Bosch aan het bijknoeien was bij een lokaal weblogje had hij uit die hoek niets te vrezen.
Na een vruchteloze poging tot een commercieel gesprek bij makelaarskantoor Borrel en Tweet reed hij over de Arnhemseweg, via het centrum naar het Koetshuis van Marialust, waar hij Helga zou ontmoeten.

Lees verder

Deel 11: Twilight Zone

11_paulusIn feite heeft Apeldoorn geen eigen krant meer. De Stentor bestaat nog wel, maar besteedt al lange tijd nauwelijks aandacht meer aan wat er zich zoal in Apeldoorn afspeelt. Door fusies en schaalvergroting is de krant verworden tot een semi-landelijk dagblad. Het bezoek van de Paus aan Apeldoorn werd natuurlijk breed uitgemeten, evenals de komst van de Giro. Maar dat heeft meer met de Paus en de Giro te maken dan met Apeldoorn. De benoeming van de nieuwe directeur van Gigant levert bijvoorbeeld nog slechts een mededeling op van hooguit 30 woorden, ergens op pagina 20. Dat het een publiek geheim is dat de Siciliaanse Mafia zich op de bovenverdieping van het cultuurhuis heeft gevestigd, lijkt aan de krant compleet voorbij te gaan. Er is geen interesse, laat staan budget, om er een journalist op te zetten.

Lees verder

Deel 10: Verzuring en de sixties

10_theo_viswater_bIn de vorige aflevering van Püntig zagen we hoe Syrische vluchtelingen het niet zo nauw namen met de spelregels rond de eiergooiwedstrijd bij de Oude Meuk. Toen het publiek doorhad wat er aan de hand was en Evert Blauwe Veldmeer de hardgekookte eieren veilig stelde onder z’n beige jas, brak een volkswoede los. Hoe durven ze. Inburgeren begint met het waarderen van tradities. Lees verder

Deel 9: Er is weer veel te doen

09_EvertHet is vreselijk warm. Volgens een Facebookbericht van Kaka Fonie, misschien wel de warmste Pasen sinds het lam Gods dat de zonden van de wereld wegnam, uit zijn korte dood was opgestaan. Het binnenterras van café QuitteQuitte zit vol. Er is gratis soep. Soto ajam. Evert Blauwe Veldmeer neemt een derde kopje soep. “Iets meer sereh en djahé en het was de perfecte soto ajam geweest”, denkt hij. “Er gaat verdomd veel soep in zo’n klein mannetje!”, zegt een vrouw met geel geverfd haren iets te hard. Evert kijkt naar haar en glimlacht. De vrouw glimlacht terug.

Lees verder